Gezwel alvleesklier

gezwel alvleesklier

Hepatitis b is heel besmettelijk. Het hepatitis b virus wordt overgedragen door bloedbloedcontact of door sexueel contact met iemand die het virus bij zich draagt. Het hepatitis b virus kan lange tijd buiten het lichaam overleven. Bekende manieren van overdracht zijn bijvoorbeeld via het uitwisselen van gebruikte naalden (injectie-, tatoeage- of acupunctuurnaalden scheermesjes, tandenborstels of bij het zetten van piercings. In sommige landen kan men ook besmet raken via bloedproducten bij bloedtransfusie. In België heeft ongeveer 7 van de autochtone en 14 van de allochtone bevolking een hbv-infectie doorgemaakt of is chronisch drager van het virus.

In de belgische sportschool algemene populatie zijn deze antistoffen aanwezig in 5,4 van de leeftijdsgroep onder 14 jaar, en in meer dan 80 van de leeftijdsgroep boven 55 jaar. Hepatitis b, hepatitis b is een ernstige leverontsteking, die wereldwijd veel voorkomt. De ziekte verdwijnt bij 90 van de besmette volwassenen binnen een half jaar. Daarna zijn ze ook niet meer besmettelijk voor anderen. 10 van de patiënten met hepatitis B gebeurt dit echter niet, waardoor de infectie bij de persoon in kwestie chronisch wordt. Er zijn dan vaak geen klachten meer, maar men is wel besmettelijk voor anderen. We noemen dit een chronische hepatitis b infectie. Chronische hepatitis b kan op den duur gepaard gaan met een lichte tot zeer ernstige leverontsteking. Uiteindelijk kan dit leiden tot levercirrose waardoor de kans op leverkanker vergroot. Het virus is de voornaamste overlijdensoorzaak door chronische leverontsteking, levercirrose, en hepatocellulair carcinoom (leverkanker).

gezwel alvleesklier
ziek voelen, variërend van enkele weken tot enkele maanden. Hepatitis A gaat na verloop van tijd over en wordt dus niet chronisch. Wie énmaal hepatitis A heeft gehad, is er de rest van zijn leven immuun voor. Hepatitis A wordt voornamelijk overgedragen door het eten of drinken van voedsel dat met ontlasting is verontreinigd. Besmetting komt vaak voor in de tropen, doordat voedsel wordt gewassen in verontreinigd water. Hepatitis a kan ook worden overgedragen door seksueel contact, met name oraal-anaal contact. Massale vaccinatie, zeker van risicogroepen, kan hier een oplossing bieden. De aanwezigheid van hav-antistoffen wijst op een doorgemaakte hav-infectie.
gezwel alvleesklier

Schildklierklachten: ziekten afwijkingen aandoeningen


Hepar betekent lever en itis betekent ontsteking. Hepatitis is een ontsteking van de lever die in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door een virus (virale hepatitis). Een leverontsteking kan echter ook worden veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, blootstelling aan bepaalde chemische of giftige stoffen, auto-immuunziekten, erfelijke stofwisselingsziekten en sommige medicijnen. Er zijn op buikje dit moment minstens vijf virussen bekend die hepatitis veroorzaken. Het ene virus is het andere niet en dat blijkt ook hier weer: de ene vorm van hepatitis is veel ernstiger dan inname de andere. Vooral chronische hepatitis b en c zijn ernstige ziekten met verstrekkende gevolgen voor de gezondheid. Hieronder volgt een bespreking van de verschillende vormen in alfabetische volgorde.

Tumor in de alvleesklier


Roken en alcoholgebruik werken ook risicoverhogend, ze stimuleren de aanmaak van maagzuur en irriteren het maagslijmvlies. Hoe vaak komt het voor? Maagzweren komen veel voor: in Nederland heeft én op de vijf mensen met maagklachten een maagzweer. Een zweer in de twaalfvingerige darm komt drie- tot vijfmaal vaker voor dan een zweer in de maag. Een zweer in de maag geeft meestal hevige pijn vlak na het eten en een zweer in de twaalfvingerige darm veroorzaakt met name pijn op een lege maag en s nachts (ook wel 'hongerpijn. Soms kan een maagzweer een maagbloeding veroorzaken, wat zich uit door het opgeven van bloed of door zwarte, teerachtige ontlasting. Behandeling, de behandeling bij een maagzweer is maagzuurremmers, indien er sprake is van de bacterie helicobacter pylori wordt deze ook bestreden met een combinatie van twee verschillende antibiotica.

gezwel alvleesklier

Een maagzweer ontstaat doordat maagzuur het slijmvlies van de maag heeft aangetast. Door de inwerking van zuur kan er in de maagwand, die uit 3 lagen bestaat, een rond of ovaal gat ontstaan. Gat in slijmvlieslaag, door het gat in de slijmvlieslaag liggen de zenuwen in de bindweefsellaag open en bloot. Als het zure maagsap met deze zenuwen in contact komt, veroorzaakt dit hevige pijn. Een zweer kan ontstaan als de balans tussen zuur en slijmproductie is verstoord. Bij mannen komt een maagzweer twee keer zo vaak voor als bij vrouwen. Helicobacter kopen pylori, deze verstoorde balans kan allerlei oorzaken hebben.

Vroeger, in de jaren '80, dachten ze dat de oorzaak lag bij stress en teveel maagzuur. Gelukkig kwamen twee australische onderzoekers in 1982 achter de belangrijkste oorzaak: de bacterie 'helicobacter pylori' (spiraalvormige bacterie van de maagportier welke als én van de weinige bacteriën in de zure maag kan overleven. Dat maakt ook dat deze bacterie weinig concurrentie heeft. Ongeveer én op de vijf mensen die besmet zijn met de bacterie krijgt een maagzweer. De bacterie lijkt volgens de laatste gangbare inzichten ook een verhoogde kans te geven op maagkanker. Andere oorzaken, maar ook kan de oorzaak van een maagzweer liggen in het gebruik van bloedverdunners (acetylsalicylzuur aspirine en nsaid's (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs zoals Ibuprofen, naproxen of Diclofenac welke het maagslijmvlies kunnen irriteren en daardoor kwetsbaar maken.

Alvleesklierkanker Algemeen menselijk lichaam


Als de opening te wijd is geworden, kan een deel van het bovenste gedeelte van de maag in de borstholte terechtkomen (sliding hernia). Ten slotte kunnen er klachten van brandend maagzuur ontstaan bij een vertraagde maagontlediging. (Bron afbeelding: Spreekuur Thuis). Bij de barrett-slokdarm is de slokdarmbekleding (het slijmvlies) in het onderste deel van de slokdarm veranderd. Dit kan gebeuren bij mensen bij wie de slokdarm jarenlang (chronisch) teveel wordt blootgesteld aan zure reflux.

Ongeveer én op de tien mensen met refluxklachten ontwikkelt daadwerkelijk een Barrett slokdarm. Bij een Barrett-slokdarm is het slijmvlies in plaats van wit, zalmroze geworden (cilinderepitheel). Diverse gradaties, mensen met een Barrett-slokdarm hebben een heel licht verhoogde kans (minder dan 5) op slokdarmkanker (adenocarcinoom). Onrustige cellen (dysplasie) worden gezien als een voorstadium van kanker. Er zijn diverse gradaties van deze aandoening, gebaseerd op de ernst van de weefselverandering. Afhankelijk van deze gradatie zal je arts je behandelen met maagzuurremmers en regelmatig controle door middel van een maagonderzoek (gastroscopie ) waarbij er weefselhapjes (biopten) worden genomen voor onderzoek. De naam maagzweer wordt zowel gebruikt voor een zweer in de maag (ulcus ventriculi) als voor een zweer in de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni). Zweren in de slokdarm zijn vrij zeldzaam en meestal het gevolg van een maagbreuk of slokdarmontsteking.

Diagnose alvleesklierkanker - een tumor in de pancreas

In bepaalde gevallen is de reflux zo erg dat zij symptomen veroorzaakt zoals ademhalingsmoeilijkheden, hoestbuien (maagastma astma, irritaties ter hoogte van de keel en de mond en een slecht gebit. Oorzaken, oorzaken van reflux kunnen zijn dat de kringspier van de slokdarm (cardia sphincter) niet goed meer werkt. Vaak is de oorzaak van het vetten disfunctioneren van de kringspier onbekend, maar wel is er bekend dat de sluitspier kan verslappen door roken, ouderdom en het (overmatig) gebruik van alcohol, chocola en pepermunt. Daarnaast kan door een verhoogde druk in de buik het maagzuur terugstromen, bijvoorbeeld bij overgewicht, zwangerschap of verstopping in de darm. Middenrifsbreuk, ook kan reflux ontstaan door een middenrifsbreuk. Officieel wordt de naam middenrifsbreuk (Latijn: hernia diafragmatica) alleen gebruikt als de aandoening aangeboren. Als de diagnose op latere leeftijd wordt gesteld wordt het een hiatus hernia genoemd. In het middenrif (een donker spierplaat die de borstholte scheidt van de buikholte) zit een smalle opening, waar de slokdarm doorheen loopt.

gezwel alvleesklier

Tumoren in/bij de alvleesklier (pid h2 Tumoren in bij de - isala

Ook zijn er bepaalde aandoeningen elders in het lichaam die ervoor kunnen zorgen dat er (soms tijdelijk) geen voeding door het maag-darmkanaal vervoerd mogen of kunnen worden. Veel maagklachten ontstaan door het terugstromen van de maaginhoud, meestal maagzuur, in de slokdarm (oesofagus). Dit wordt reflux (ook wel -oesofageale refluxziekte) genoemd. In de volksmond wordt meestal de naam brandend maagzuur gebruikt. Iedereen heeft reflux, vaak merk je hier niets van, maar wanneer dit zich zeer vaak en in zeer grote hoeveelheden voordoet, veroorzaakt de reflux een ontsteking van de slokdarm (oesofagitis). De slokdarm heeft namelijk niet zoals de maag een dikke, beschermende slijmlaag, waardoor er beschadigingen door het maagzuur kunnen ontstaan. Symptomen, je kunt last krijgen van symptomen als oprispingen, het gevoel van zuur vetbult dat terugkomt naar de mond (regurgitatie een pijn branderig gevoel achter het borstbeen, boeren, moeite met slikken en een brok in de keel (globusgevoel). De ontstekingen in de slokdarm kunnen leiden tot verlittekening en vernauwing (stenose).

Op deze pagina's vind je allerlei maagaandoeningen verzameld. Niet alle maagklachten worden veroorzaakt door de maag zelf. Naburige organen kunnen maagklachten veroorzaken waardoor het lijkt alsof er iets mis is met de maag. Bijvoorbeeld: galstenen, alvleesklierontsteking, alvleesklierkanker, obstipatie (bijvoorbeeld als gevolg van stc het prikkelbare darm fitness syndroom (irritable bowel syndrome dikke-darmkanker en verwijding (aneurysma) van de aorta. Dikke darm soms boosdoener, de meest voorkomende oorzaken van klachten die niet direct van de maag komen zijn toch wel obstipatie en het prikkelbare darm syndroom. De dikke darm loopt ook door de bovenbuik en alleen al daardoor is het begrijpelijk dat problemen aan deze darm maagklachten kunnen veroorzaken. Verder is bekend dat een vertraagde passage door de dikke darm reflexmatig ook de passage door de maag kan vertragen, je zou het filevorming kunnen noemen.

Alvleesklierkanker - umc utrecht

Index, virale hepatitis, primaire biliaire cirrose, primaire scleroserende cholangitis. Auto-immuun hepatitis, leververvetting (leversteatose leverziekten door alcoholmisbruik, ziekte van Wilson. Leverkanker, er zijn veel ananas verschillende leverziekten. Zo kan er sprake zijn van aangeboren afwijkingen, een gezwel of een erfelijke stofwisselingsstoornis die in de lever begonnen. Vaak worden leverziekten veroorzaakt door virussen, alcoholmisbruik of medicijnen. Ook kan een leverziekte het gevolg zijn van een aandoening aan de alvleesklier of dunne darm. Virale hepatitis, het woord hepatitis is afgeleid uit het Grieks.

Gezwel alvleesklier
Rated 4/5 based on 771 reviews
Recensies voor het bericht gezwel alvleesklier

 1. Wuwaf hij schrijft:

  Kwaadaardige tumoren zaaien uit (metastaseren). Via de grote galbuis en de papil van Vater komt de gal vanuit de lever en de galblaas terecht in de twaalfvingerige darm. Ercp-onderzoek, ercp (endoscopische retrograde cholangio-pancreaticografie) brengt de galwegen en de afvoerwegen van de alvleesklier in beeld.

 2. Ecojita hij schrijft:

  De weerkaatsing (echo) van die geluidsgolven maakt de alvleesklier en omliggende organen van binnenuit op een beeldscherm zichtbaar. Voor pancreaskanker onderscheiden we vier stadia. De lever is een vrij groot en stevig orgaan dat rechtsboven in de buikholte ligt.

 3. Ijaxones hij schrijft:

  Aan deze slang is ook een echo-apparaatje gekoppeld. Bij verspreiding via het bloed kunnen er uitzaaiingen ontstaan in bijvoorbeeld de lever, longen of botten. Gist komt even veel voor bij mannen als bij vrouwen en kan op elke leeftijd optreden. Pet-ct-scan, ercp ( endoscopische retrograde cholangio-pancreaticografie  de arts brengt via de mond een buigzaam slangetje (de endoscoop, ook wel scoop genoemd) voorbij de slokdarm en maag tot in de twaalfvingerige darm.

 4. Wosujun hij schrijft:

  In dat geval is er sprake van een erfelijke vorm van kanker waarbij ook kanker in de dunne darm kan ontstaan. Wat zijn de oorzaken van alvleesklierkanker? De gemiddelde leeftijd waarop dunne darmkanker wordt ontdekt is 60 jaar.

 5. Isubicam hij schrijft:

  De huisarts zal bij een of meer van bovenstaande klachten het lichaam onderzoeken. Adenocarcinoom is een vorm van kanker die het meest voorkomt - in circa 50 procent van alle gevallen - en ontstaat uit klierweefsel. Dit gebeurt in cellen die in kleine groepjes bij elkaar liggen: de eilandjes van Langerhans. De papil van Vater is een verwijding van de galgang voordat deze uitmondt in de twaalfvingerige darm.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: